Utvikling av Salgskultur
-strategiutvikling
-salgsledelse, teamutvikling og individuell coaching
-incentivprogrammer og organisasjonsutvikling
-motivasjon og oppfølging
-intern og ekstern markedsføring

Markedsanalyser
Beregner bakers markedsandeler innen:
-person- og bedriftsmarkedet
-geografiske segmenter
-aldersegmenter
-produktområder

Synergi mellom Bank, Eiendomsmegling og Forsikring
-Sette samarbeidet i system.
-Introdusere stimulerende tiltak
-Skaper en vinn/vinn-situasjon for alle parter

Produkt- og Kundelønnsomhet i bank/finans
-Prosjektering, modellering, implementering
-Lafferty Publications: ”Customer and Product Profitability”, forfatter av rapport som ble utgitt i år 2000
-3 artikler i Sparebankbladet om temaet våren 2005
-Er IPS Senderos representant i Norge for lønnsomhetsmodeller

Distribusjon av finansielle tjenester
-Simuleringsmodeller for filiallønnsomhet
-Opprettelse nedleggelse av filialer
-Effektiv ressursutnyttelse ved riktig fordeling av ressurser


 

 

Design og hosting: Nor-Partner Norge AS