Lederutvikling/Teamutvikling
-Utvikler og gjennomfører programmer/opplegg i samarbeids med oppdragsgiver
-Team og teamleder utvikling relatert til den enkeltes daglige rolle
-Oppfølging av team og coaching av den enkelte

HR og rekruttering
-Utvikling av HR strategi
-Incentiver og belønning
-Rekrutteringsprosessen
-Kurs for linjeledere i rekruttering
-Medarbeidersamtaler

Individuell oppfølging
-Kartlegging av personlige problemområder
-Psykologisk veiledning
-Individuell oppfølging

Markedsføring og Salg
-Utvikling av bedriftsprofil
-Ekstern og intern markedsføring
-Utvikling av salgskultur
-Salg satt i het helhetlig system
-Kick-Off og motiverende tiltak

Forretningsutvikling
-Utvikling av visjoner, mål og strategier
-Diagnose
-Styrearbeid
-Management for hire
-Hjelp til gründere

Styrearbeid, Management for hire
-Utvelgelse av kandidater til styret
-Deltakelse i styrer
-Ta over lederrollen i kortere perioder

 

 

Design og hosting: Nor-Partner Norge AS